ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
Best Apps

Featured Land and NR Issues

BPIGp

ການຊົດເຊີຍ, ການພັດທະນາ, ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ

0 Comments

ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ການຊົດເຊີຍແມ່ນກ່ຽວກັບວິທີ ການທີ່ໂຄງການຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດ ຫຼື ການ ຊົດເຊີຍເປັນຊັບສິນອື່ນໆສຳລັບຊັບ ສິນ ແລະ ໂອກາດ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍເນື່ອງຈາກ ການປ່ຽນແປງໃນການນຳໃຊ້ ...

calendar-2014-all

ປະຕິທຶນ ປີ 2014

0 Comments

ມາດຕາ 6: ລັດປົກປ້ອງສິດອິດສະລະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິດປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງ ລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ...

Latest News on Land and NR

unnamed

ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ

0 Comments

http://kpl.net.la/lao/news/dnl%206.htm ຂປລ. ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ-ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງນະ ໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ ...

Latest Rights-LINK Events

sdc170 vfi170 maf