ເມນູຫຼັກ Archive Category "Latest Rights-LINK Events" (Page 3)

Articles Posted in the Latest Rights-LINK Events Category

taskforce-meeting-events

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບຜະລິດ ສື່ວິດີໂອກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

0 Comments

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອົງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ (GIZ) ແລະອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI), ອົງການ ທັງສອງໄດ້ມີການສ້າງກິດຈະກຳຜະ ລິດສືວິດີໂອຂຶ້ນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວ ...