ນັກສຶກສາຈຳນວນ 15 ຄົນຖືກຄັດ ເລືອກເພື່ອມາເປັນອາສາສະໝັກໃນ ໂຄງການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: June 13, 2014 0 Comments

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດກິດກຳ ຮ່ວມກັບຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ທາງໂຄງການຜະລິດສື່ວິດີໂອກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳະຊາດໄດ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຢາກສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຜ່ານການຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ.ຫຼັງຈາກທີ່ມີການປະກາດຮັບສະໝັກ ອາສາສະໝັກນັກຮຽນກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານທາງໂຮງຮຽນ, ກະດານຂ່າວ, ໃບປິວ, facebook ເຫັນໄດ້ວ່ານັກສຶກສາມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມາຮອດ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານຮັບຜິດຊອບໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ ອາສາສະໝັກຈຳນວນ 15 ທ່ານ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຍິງ 5 ທ່ານ. ຫຼັງຈາກນີ້ໂຄງການຈະໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຂຽນບົດລະຄອນ ແລະ ການສະແດງເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບການຖ່າຍທຳວິດີໂອໃນຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ 2014.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>