ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: June 13, 2014 0 Comments

ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (Rights-LINKProject) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາ ງານສະເຫຼີມ ສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ທີ່ ມ.ປາຍ ອີ່ໄລ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊີ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ  30 ມິຖຸນາ 2014 ເວລາ  8:00-12:00. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນໃນວັນສໍາຄັນດັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້າແໜ້ນ ລວມທັງອຳນາດການ ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຄູອາຈານ, ຊາວໜຸ່ມ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນ ລວມທັງໝົດປະມານ 2000 ກວ່າຄົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ດິນ, ຄວາມສຳຄັນຂອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ການບັນຍາຍຄວາມສຳຄັນຂອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ການຖາມຕອບຊິງລາງວັນ ແລະ ການຢາຍເອກະສານທີ່ເປັນປື້ມການຕູນ ເຊີ່ງມີສຽງຕອບຮັບ ແລະ ສົນໃຈຈາກຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມກິດຈະກຳກັບທາງສູນຈົນຮອດຕອນສວຍງານດັ່ງກ່າວຈິ່ງປິດພິທີລົງຢ່າງຈົບງາມ.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>