ງານວາງສະແດງວັນສິ່ງແວດລ້ອມ ໂລກທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງ ແວດລ້ອມ

Posted: Category: Latest Rights-LINK Events Date: June 13, 2014 0 Comments

ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດງານວາງສະແດງເອກະສານຂອງໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 04/06/2014 ໃນເວລາ 8:00-4:00 ໂມງແລງ. ພາຍໃນງານກໍ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ: ບັນດາອາຈານ, ນັກສຶກສາ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນສະມາຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດປະມານ 400-500 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເຂົ້າຊົມການວາງສະແດງສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງແດດ, ການວາງສະແເດງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການຊົມສາທິດການປະດິດຄິດສ້າງຕ່າງໆ, ແລະ ການຊົມການສະແດງສິນລະປະການຟ້ອນ ແລະ ອຶ່ນໆ. ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພາຍໃນງານນັ້ນມີຄວາມຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນເປັນພິເສດ.

No related links found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>