Calendar of Events

____________________________________________________________________________________________________________________

ການແຂ່ງການໂຕ້ວາທີເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປຶກສາຫາລື, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນນຳກັນຂອງນັກສຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ. ອ່ານແຜນກິດຈະກຳ

ວັນທີ: 30/05-01/06/2014
ສະຖານທີ່: ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ
ຂໍ້ມູນເພື່ມເຕີມ: Person

0
______________________________________________________________________________________

ການແຂ່ງການໂຕ້ວາທີເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປຶກສາຫາລື, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນນຳກັນຂອງນັກສຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ. ອ່ານແຜນກິດຈະກຳ

ວັນທີ: 30/05-01/06/2014
ສະຖານທີ່: ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ
ຂໍ້ມູນເພື່ມເຕີມ: Person

______________________________________________________________________________________

Calendar

sdc170 vfi170 maf